Konak Hastanesi - Sakarya | Randevu Sistemi

Bölüm Seçiniz

Doktor Seçiniz

Tarih & Saat Seçiniz

Kişisel Bilgilerinizi Giriniz

Lütfen İlgili Alanları Doldurunuz

Lütfen İlgili Alanları Doldurunuz

20 Haziran 2017 14:39
Uzm.Dr. Hüsamettin ATASEVER

Kalbi Besleyen Damarların Hastalıklarının Risk Faktörleri Ve Teşhis Yolları

   Kalbi besleyen damar hastalıklarının en önemlisi kalp krizi (myokard infarktus)’dir. Kalp krizi ölüm ve sakatlıklara sebep olan en önemli durumdur. Tanı ve tedavide gelişmeler ışık hızı ile devam etse de ülkemizde ve sanayileşmiş ülkelerde de durum böyledir.
   Durum böyle olunca Koroner arter hastalıklarının risk faktörlerini iyi bilmek zorundayız ki korunmamız daha kolay olsun.

   KATETER ANGİOGRAFİ altın standart olarak yerini korumasına rağmen şikayet vermeyen veya hafif şikayet  veren fazdaki kalp damar hastalıklarının değerlendirilmesinde son yıllarda girişimsel olmayan yöntemlere ihtiyaç duyulmaktadır.

   Bunlar içinde bugün koroner angiografiyi zorlayan, bana da yanında bir yer var diyen hatta bana da yerini bırak diyen çok kesitli bilgisayar tomografisi (BT) geçmek için sinyal vermektedir. Koroner BT , koroner arterlerin görüntülenmesinde yüksek potansiyele sahip bir yöntem olarak kullanılma eğilimindedir.

   Kalbin sürekli hareketi kalbin statik görüntülenmesini zorlaştırır.BT ve MR görüntüleme yöntemleri kardiyovasküler görüntülemede değerli bilgiler verir. Elektron ışınları ( beam ) ,tomografi (EBT), çok kesitli BT,EKG ile görüntüleme ve rekonstrüksiyon yöntemleri geliştirilmesi girişimsel olmayan koroner görüntüleme sağlar.

   Daha hızlı volüm taraması yapılabilmekte yüksek uzaysal ve zamansal görüntüleme sağlanmaktadır.

    Gelişmelere rağmen kateter anjiografisi yüksek uzaysal çözünürlüğünün yanı sıra gerektiğinde balon angiografi ve stent gibi tedaviye yönelik girişimsel işlemlere imkan tanıması açısından GOLD standarttır.

    Fakat çok kesitli bilgisayarlı tomografi ile koroner anjiografi yapılan hasta grupları da vardır.

v Koroner arterlerin anomallerinin değerlendirilmesi

v Atipik göğüs ağrısı olan hastalar

v Klinikle uyumsuz yada şüpheli stres testi sonuçları (Eforlu EKG,Talium Sindigrafisi)

v Hafif, orta derece koroner kalsiyum skoru olan semptomatik hasta

v Stent açıklığı değerlendirilmesi

v Greft değerlendirilmesi

v Konvansiyel anjiografi yapılmasına olanak olmayan hasta

     Konvansiyonel kateter anjiografi, koroner arter hastalığının değerlendirilmesinde aşılamayan çözünürlüğü nedeniyle altın standart olmama ve damar lümenindeki daralmayı göstermesine rağmen damar duvarını görüntüleyememektedir. Oysa ÇKBT koroner arter duvarındaki lezyonları lümende darlığa neden olsun veya olmasın gösterememektedir. Bu özelliğe sahip diye gösterilen intravasküler ultrasonografidir. Ancak bu invazif ve pahalı bir yöntemdir. MR görüntülemede damar duvarı ve aterosklerotik lezyonlarının farklı evrelerini görüntüleme özelliğine sahiptir. Ancak kardiyak  ve solunuma bağlı artefakları koroner arterlerin ince kalibrasyon ve kıvrımlı  seyri ve damarların yerleşimi nedeniyle MR görüntüleme henüz yeterince ön plana çıkmamıştır. Koroner MR anjiografisini uygulamaya girmek için daha ileri teknolojik tetkiklere ihtiyaç duyulmaktadır.

    Yağmur yağmadan evvel şimşek habercisidir. Kalp krizi gelmeden eforlu veya eforsuz göğüs ağrı ve sıkışma olmaktadır. Şimşek çakarken ve gök gürlerken hava kararınca yağmur yağacağını anlayarak nasıl şemsiyeyi yanımıza alarak ıslanmaktan kurtulmaya çalışıyorsak   , göğüs ağrısı ve göğüs sıkışması durumunda teşhis açısından yapılacaklar yukarıda belirtilmiştir. Tercihi şikayeti olanlara bırakalım. Kalın sağlıcakla.