Konak Hastanesi - Sakarya | Randevu Sistemi

Bölüm Seçiniz

Doktor Seçiniz

Tarih & Saat Seçiniz

Kişisel Bilgilerinizi Giriniz

Lütfen İlgili Alanları Doldurunuz

Lütfen İlgili Alanları Doldurunuz

20 Haziran 2017 13:35
Uzm.Dr. Ahmet KILIÇ

Epilepsi

Beyin hücrelerinin elektriksel işleyişinde aniden oluşan anormal aktivite ile ortaya çıkan tablodur. Halk arasında Sara, Tutarık, Havale gibi isimlerle de anılan bu klinik tablo bilinç kaybı ile beraber ani kasılmalar, anı görme kaybı, yalanıp yutkunma, seyirmeler, ağız köpürmesi, idrar kaçırmak, ''absans'' denilen kısa bilinç kaybı veya psikojenik değişmeler, ani koku alma v.s. Şeklinde göülebilir. Toplumda %0,5-1 sıklığında görülebilir.

Tarihçesi:

 M.Ö 700'lü yıllardan beri bilindiği yazıtlardan anlaşılmıştır. Hipokrat ilk epilepsi kitabını MUKADDES HASTALIK adı ile M.Ö 400'lü yıllarda yazmıştır. İbni Sina'nın 12. Yüzyılda epilepsi tedavisine bilimsel yaklaşımlarının Latince ye çevrildiği bilinmektedir.

Nedenler :

Serebral (Hipokampal) skleroz

Beyin tümörleri

İskemik beyin damar hastalıkları

SSS'nin enfeksiyonları

Beynin ve beyin damarlarının gelişimsel hastalıkları

Genetik (Kalıtım)  en önemlileri olarak sayılabilir.

Tanı :

Hasta ve yakınlarının verdiği bilgiler, çektiği video ve görüntüler

Nörolojik muayene

Nöbetin hekim ve yarıdımcılarınca gözlenmesi

EEG (Elektro – Ensefalo – Grafi)

Beynin görüntülenmesi (MR v.s.) İle konulur.

Epilepsi nöbetleri anormal elktriksel aktivitelerin beynin hangi bölgesinden geliştiğine, yayılımına ve şiddetine göre değişiklik gösterir ve tüm yaşam boyunca birkez olabileceği gibi günde birkaç keze kadar sık ve hatta STATUS olarak adlandırdığımız hiç aralık vermeksizin sıklığında da olabilir.

Nöbet Anında Ne Yapılmalıdır :

Düşüp yaralanmasını önlemek için tutmalı

Kasılma anında dilini, dudağını ısırmasını engellemek için dişleri koruyacak ve solunum yolunu açık tutacak şekilde ağıza tampon konulmalı.

Rahat nefes almasını sağlıyacak şekilde giysileri düzenlenmeli, solunum yolu açık tutulmalı ve de ağızdaki sekresyon temizlenmeli.

Nöbet sonu bir süre dinlendirilmeli.

Yine halk arasında yanlış olkarak uygulanan ve çok tehlikeli sonuçlar doğuracak ; başından aşağı soğuk su dökmek, kolonya ve soğan koklatmak ve tokatlamak gibi davranışlardan uzak olunmalı.

Tedavi :

Yıllar geçtikçe çeşitlenen ve etkinlikleri artan ilaçlarla tedavi edilmektedir. İlaç ile durdurulamaması halinde cerrahi ve pil uygulamasının da tedavide yeri vardır.

Kaçınılması gereken de özellikle çocuklarda daha çok başvurulan hocalara okutulması, muska yazdırılması, bilimsel olmayan yapma ilaçların ve otların kullanılması v.s.dir.