Konak Hastanesi - Sakarya | Randevu Sistemi

Bölüm Seçiniz

Doktor Seçiniz

Tarih & Saat Seçiniz

Kişisel Bilgilerinizi Giriniz

Lütfen İlgili Alanları Doldurunuz

Lütfen İlgili Alanları Doldurunuz

20 Haziran 2017 15:03

Çocuklarda Besin Allerjileri

           Alınan besinlere ya da besin katkı maddelerine karşı vücutta oluşan her türlü anormal yanıt,besin aşırı duyarlılığı olarak adlandırılır.İmmünolojik mekanizmalarla gelişen reaksiyonlar besin allerjisi,diğer yollarla oluşan reaksiyonlar allerjik olmayan besin aşırı duyarlılığı olarak adlandırılır.

          Besin allerjileri yaşamın ilk yıllarında daha sıktır.3 yaşından sonra sıklığı azalır.Çocuklarda gerçek besin allerjisi sıklığı %6-8 civarındadır.Çocuklarda en sık allerjiye neden olan besinler inek sütü,yumurta,buğday,fındık,soya,balık ve deniz ürünleridir.Gıda katkı maddelerine karşı da aşırı duyarlılık reaksiyonları gelişebilir.Besin allerjileri IgE'ye bağlı ve IgE'ye bağlı olmayan reaksiyonlar olarak iki tiptir.IgE'ye bağlı olanlar ani başlangıçlardır,belirti ve bulgular besin aldıktan sonra ilk 2 saat içinde ortaya çıkar.Üriker,deri döküntüsü gibi sadece deri bulguları ile seyredebileceği gibi,hayatı tehdit eden reaksiyonlar ve anafilaksi gelişebilir.IgE'ye bağlı olmayan besin allerjilerinde ise belirtiler saatlker günler sonra başlayabilir.Atopik dermatif ya da gastrointestinal (sindirim) sistem allerjileri,geç tip reaksiyonlarının tanı ve tedavisinde sık uygulanan yol “eliminasyonu diyetleri”dir.Eliminasyon diyetinin başarılı olabilmesi için doğru besinden şüphelenmiş olmak çocuğa veya inek sütü tüketen anneye kesin diyet yaptırmak,şüphelenilen besinden hiç yedirmemektir.

          Besin allerjilerinde deri testleri veya besine özgü spesifik ıge tayinleri tanıya gitmede yardımcıdır.Besin allerjilerinde geçerli olan tedavi,reaksiyona neden olan besinden kaçınmaktır.İnek sütüallerjisi olan çocukların %80-90'ında 5 yaşa kadar tolerans gelişmektedir.Yumurta allerjisi daha ileri yaşlara kayabilmektedir.Özellikle hücresel ??? gecikmiş tip gastrointestinal besin allerjilerinde prognoz çok daha iyidir,2-3 yaşlarında çoğunda tolerans gelişir.Ancak çocukların %10-202sinde besin allerjisi erişkin yaşa taşınır.

         Besin allerjilerinde birincil koruyucu önlemler olarak atopik-allerjik hastalıklar açısından yüksek riskli gurptakilere (ebeveynlerinden birinde veya kardeşinde atopik-allerjik hastalık olanlar),ilk 6 ay yalnızca anne sütü vermek,anne sütü ile beslenmiyor ya da anne sütü yetersiz ise,hipoallerjenik formüllü mamaların kullanılması önerilir.